Vi har veiledning via video, telefon og epost.

NTNU Karriere tilbyr karriereveiledning og toppidrettsveiledning. Karriereveiledning kan omhandle utdanningsvalg, bevisstgjøring av kompetanse, jobbsøking og jobbintervju. For faglige og praktiske spørsmål, ta kontakt med studieveileder på aktuelle studieprogram.
Du får bekreftelse på epost når du bestiller veiledning.

We now offer counselling via video, phone or e-mail.
NTNU Career offers counselling in the areas career choices, awareness of competence, and feedback on CV and cover letters. For academic or practical questions about the studies, please contact your advisor at the study programme.
You will get a confirmation on e-mail when booking a counselling.

Velg tjeneste

Trinn 1

Videosamtale/ Video conferencing

 

Vi sender deg lenke til samtalen på e-post. Du må laste ned programvare/app på forhånd eller ved møtestart, men trenger ikke egen konto/ We will send you a link to the meeting on e-mail. You will need to download the software/app before the meeting, but you do not need your own account.

e-post /e-mail

 

Telefon / Phone

 

Vi ringer deg / we will call you

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av