NTNU Karriere tilbyr karriereveiledning via video, telefon eller fysisk oppmøte på Gløshaugen.
Karriereveiledning kan omhandle:
- utdanningsvalg
- bevisstgjøring av kompetanse
- hva kan jeg bli med min utdannelse
- jobbsøking
- jobbintervju.
For faglige og praktiske spørsmål, ta kontakt med studieveileder på aktuelle studieprogram.
Du får bekreftelse på epost når du bestiller veiledning.


NTNU Career offers counselling via physical meeting, video or phone in the areas career choices, awareness of competence, and feedback on CV and cover letters. For academic or practical questions about the studies, please contact your advisor at the study programme.
You will get a confirmation on e-mail when booking a counselling.

Velg tjeneste

Trinn 1

Gløshaugen, Trondheim

 
0

I bygget Gamle kjemi (se kart over eller søk NTNU Karriere i Maze Map)
In the "Gamle Kjemi" building (map above or search for NTNU Karriere in Maze map)


Videosamtale/ Video conferencing

 
0

Vi sender deg lenke til samtalen på e-post
We will send you a link to the meeting on e-mail. .

e-post /e-mail

 
0

Telefon / Phone

 
0

Vi ringer deg / we will call you

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av